Privacy statement

Inleiding

Rollema Media neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@rollemamedia.nl.

Wie is Rollema Media?

Rollema Media is de eenmanszaak Rollema Media, kantoorhoudende te (7731 RN) Ommen aan Hessenweg West 5E-2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50790889.

Rollema Media is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rollema Media de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Rollema Media jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Rollema Media persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Rollema Media voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Rollema Media worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde Financiële administratie
Gegevens Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
Grondslag Wettelijke verplichting
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde Facturatie
Gegevens NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde Facturatie
Gegevens NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde CRM
Gegevens Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, User ID, Telefoonnummer
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde Direct marketing
Gegevens Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Social media account
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde Nieuwsbrief
Gegevens Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Social media account
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde Social media marketing
Gegevens Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Social media account
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde Website analytics
Gegevens Surfgedrag, Locatie
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde A/B testing
Gegevens Surfgedrag, Locatie
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde Account aanbieden
Gegevens Naam, E-mailadres, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens Naam, E-mailadres, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde Chatfunctie
Gegevens Naam, E-mailadres, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde Cameratoezicht
Gegevens Bewakingsvideo, Bewakingsfoto, Afbeeldingen, Telefoonnummer, Financiële middelen, Schulden, Leningen, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde Beveiliging van gegevens
Gegevens Bewakingsvideo, Bewakingsfoto, Afbeeldingen, Telefoonnummer, Financiële middelen, Schulden, Leningen, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde Credit check
Gegevens Bewakingsvideo, Bewakingsfoto, Afbeeldingen, Telefoonnummer, Financiële middelen, Schulden, Leningen, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Rollema Media heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Rollema Media gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: HostNet, kredietrapportaanvragen.nl.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Rollema Media over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Rollema Media. Je kunt verzoeken dat Rollema Media je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Rollema Media te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Rollema Media of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Rollema Media te verkrijgen. Rollema Media zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Rollema Media je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Rollema Media

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@rollemamedia.nl. Rollema Media zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Rollema Media een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Rollema Media je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Rollema Media verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Rollema Media ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Rollema Media worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Rollema Media worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Rollema Media je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@rollemamedia.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Rollema Media jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@rollemamedia.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Whatsapp met een medewerker